Kazanmaya Hazır Mısınız? Piaff Temsilcisi Olmak İçin Tıklayın

PİAFF NETWORKİNG TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ

İş Etiği İlkeleri ve Çalışma Kuralları

Temsilci başvuru formunda belirtilen şartların ayrılmaz bir parçası olan ve aşağıda sunulan PİAFF NETWORKİNG İş Etiği İlkeleri (“ilkeler”) ve Çalışma Kurallarını (“kurallar”) okumanız son derece önemlidir. PİAFF NETWORKİNG Temsilcileri, ilkeler ve kurallar ile bu ilkeler ve kurallarda yapılan ve bir yöntemle PİAFF NETWORKİNG Temsilcisine iletilen her türlü değişikliğe uymakla yükümlüdür.

Piaff Networking, temsilci başvuru formunda yanlış bilgi veren veya ilkeler veya kuralları ihlal eden Piaff Networking Temsilcisinin üyeliğini herhangi bir zamanda ve derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar. Üyeliği feshedilen Temsilcinin  satış ağı da dahil üyeliğe bağlı her türlü hak ve ayrıcalıklarını kaybeder. İlkeler ve kurallar sizin korunmanız içindir, aynı seviyedeki Piaff Networking Temsilcisinin aynı yüksek standartları muhafaza etmesini amaçlamaktadır. Bazı yükümlülükler, ilkeler ve kurallarda tekrar belirtilmemiş olsa dahi, PİAFF NETWORKİNG Temsilcileri PİAFF NETWORKİNG etik standartlarına uygun olarak, PİAFF NETWORKİNG Ürünleri ile iş faaliyeti yürüttükleri ülkede geçerli olan tüm yasal gerekliliklere uymakla yükümlüdür.

PİAFF NETWORKİNG İŞ ETİĞİ İLKELERİ

Piaff Networking Temsilcisi olarak, Piaff Networking Ürünleriyle iş faaliyetimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütmeyi kabul ederim:

1. Resmi PİAFF NETWORKİNG  Gizlilik Politikası ve diğer PİAFF NETWORKİNG Yazılı Materyallerinde öngörülen kurallara bağlı kalacağım ve uyacağımı taahhüt ederim.

2. PİAFF NETWORKİNG Temsilcisi sıfatıyla tanıştığım kişilerle iş yaparken benimseyeceğim yol gösterici ilke, bu kişilere bana davranılmasını istediğim şekilde adil davranmak olacaktır.

3. PİAFF NETWORKİNG ürünlerini, PİAFF NETWORKİNG kazanç fırsatlarını, ilgili eğitimleri ve PİAFF NETWORKİNG’in sunduğu diğer fırsat ve faydaları müşterilerime ve alt ekibime dürüst ve gerçeğe uygun bir şekilde sunacağım.

4. Temsilciler için İnternet Kullanım Kurallarında öngörülen kurallara uyacağım. Kişisel Ana Sayfamda müşterilerimi yanlış yönlendirebilecek veya yürürlükteki mevzuata aykırı olabilecek PİAFF NETWORKİNG veya Piaff Networking Ürünlerine ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunmayacağım. Söz konusu reklamların Piaff Networking Yazılı Materyallerine ya da yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı konusunda tereddüt ettiğimde Piaff Networking ile iletişime geçeceğim. Piaff Networking’in önceden yazılı iznini almaksızın kendi Kişisel Sayfamda bir PİAFF NETWORKİNG ürününü satmam durumunda ortaya çıkabilecek bir sorunda Piaff Networking’i sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.

5. Müşterilerime hizmet sunarken ve sipariş alırken ve aynı zamanda şikayetleri ile ilgilenirken nezaketli ve hızlı davranacağım. Ürün değişimlerine ilişkin olarak Piaff Networking Yazılı Materyallerinde öngörülen prosedürleri izleyeceğim.

6. Piaff Networking Temsilcileri (ve bu sorumluluk seviyelerine yükseldiğimde Sponsor ve Direktörler (veya daha üst seviyedeki Temsilciler) için belirlenmiş olan çeşitli sorumlulukları, kabul edeceğim ve Piaff Networking Yazılı Materyallerinde öngörüldüğü şekilde yerine getireceğim.

7. Yalnızca en yüksek doğruluk, dürüstlük ve sorumluluk standartlarını sergileyecek şekilde davranacağım.

8. Piaff Networking  ağını hiçbir koşul altında Piaff Networking tarafından onaylanmış ürünler dışında bir ürünün pazarlamasını yapmak amacıyla kullanmayacağım.

9. Piaff Networking  Ürünleriyle iş faaliyetimi yürüttüğüm ülkede, ve varsa uluslararası sponsorluk yaptığım ülkelerde ülkelerde, yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uyacağım.

10. Piaff Networking’e ait ekibimden (alt grup) olmayan herhangi bir temsilciyi kendi ekibime bağlamak adına başvuruda bulunmayacağım, iş kurallarında da belirtilen 3 iş günü içinde sponsor değişikliği kuralına bağlı kalacağım.

11. Madde 10’a ek olarak yanlış temsilci kayıtlarımda 3 iş günü içinde temsilcimin bizzat PİAFF NETWORKİNG’i arayarak sponsor değişikliği talebinde bulunması gerektiği ilkesine uyacağım.

 

SPONSORLUK BAĞLARININ KORUNMASI

  • PİAFF NETWORKİNG’e  farklı bir sponsorluk altında yeniden kaydolma hakkı yoktur. Bu şekilde yeniden kaydolmaları  halinde, tüm mevcut grubunu ilk sponsoru lehine kaybeder. Yalnızca üyelik iptalinden sonra tekrar kaydolma hakkına sahip olurlar. Üyelik iptal durumu direkt temsilci tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
  • Üyeliğin bir sponsordan diğerine aktarılması ancak özel durumlarda ve PİAFF NETWORKİNG’in onayına bağlı olarak mümkün olabilmektedir. Özel durumlarda temsilci direkt olarak başvuru yapması gerekir ve PİAFF NETWORKİNG tarafından değerlendirme işlemi yapıldıktan sonra sponsor değişikliğine gidilebilmektedir. PİAFF NETWORKİNG özel durumun niteliğine göre sponsor değişikliğini Genel Merkez yada başka bir sponsor olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sponsor değişikliği sürecinin başlayabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

Aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşecek olan işlemlerde talepler kesinlikle geri alınamaz. 

Genel Merkeze Bağlanma Talebi:
Başvuranın sebepleri ile birlikte dilekçesini tayfun@piaffnetworking.com adreslerine göndermesi ile aşağıdaki şartlar incelenerek sponsordan ayrılma talebine piaff yönetim kurulunca karar verilir.
Bu şarttan yararlanabilmek için başvuranın minimum sponsorundan en az 2 üst kademede yer alıyor olması gerekmektedir. 
Bağlı bulunduğu ekipte bir üst sponsorunu geçmiş ancak üstünün üstü ile aynı kariyerdeyse sadece bağlı bulunduğu sponsordan daha üst sponsora bağlanabilir. Ancak üst kademeye doğru 3 sponsorundan da üst kademedeyse talebi üzerine doğrudan sponsorsuz çalışma (genel merkeze bağlanma) talebinde bulunabilir. 
Talebin onaylanabilmesi için bağlı bulunduğu sponsorunun başvuranın cirosunun 2 katından fazla toplam ciroya sahip olmaması ya da yazılı (mail geçerlidir) onayı alınması gereklidir.

Bağlı bulunduğu sponsordan 1üst yada daha üst sponsora bağlanma talebi:
Başvuranın sebepleri ile birlikte dilekçesini tayfun@piaffnetworking.com adreslerine göndermesi ile aşağıdaki şartlar incelenerek sponsordan ayrılma talebine piaff yönetim kurulunca karar verilir.
Bu şarttan yararlanabilmek için başvuranın ayrılmak istediği sponsorundan genel merkeze bağlanma talebi şartlarını sağlaması ya da ayrılmak istediği sponsorundan minimum 2 kariyer derecesi üst kariyerde yer alıyor olması gerekmektedir. 
Talebin onaylanabilmesi için bağlı bulunduğu sponsorunun başvuranın cirosunun 2 katından fazla toplam ciroya sahip olmaması ya da yazılı (mail geçerlidir) onayı alınması gereklidir.

 

  • Piaff Networking temsilcileri üyeliklerini yalnızca en yakın akrabalarına(sadece anne, baba, eş ve çocuklarla sınırlı olmak üzere) (Piaff Networking’in uygun bulması halinde) devredebilir. Piaff Networking’e söz konusu talebi içeren bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Bu kural Piaff Networking Miras Hakkı olarak isimlendirilmekle birlikte gerçekleşmesi yada reddedilmesi sunulan sebeplere bağlı olarak Piaff Networking tarafından genel toplantı sırasında karar verilmektedir. Üyeliklerini bu kural kapsamında devretmiş olan Piaff Networking Temsilcileri , son Üyeliklerinin devrinden itibaren en az altı ay sonra yeniden üyelik başvurusunda bulunabilir.
  • Piaff Networking temsilcilerinin vefat etmesi ve temsilcinin kanuni mirasçıları tarafından üyeliğin devrine ilişkin bir başvuru yapılmaması halinde, söz konusu üyelik vefat tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal olur. Üyeliğin iptal olmasının ardından, vefat eden Piaff Netwoking temsilcisinin tüm bekleyen alacakları Piaff Networking tarafından “Meme Kanseri İle Mücadele” kapsamındaki bağış kampanyasında kullanılacaktır.

DANIŞMANIN SORUMLULUKLARI

Piaff Networking Temsilcileri, Piaff Networking ağını PİAFF NETWORKİNG tarafından resmi olarak onaylanmamış ürün veya satış yöntemlerinin pazarlanması amacıyla kullanamaz.

Piaff Networking Temsilcileri, diğer Piaff Networking adaylarını çalamaz veya başka bir Piaff Networking Temsilcilerinin sponsorluk bağındaki Piaff Networking Temsilcileri’nin kendi ekibine geçmesini talep edemez.

Piaff Networking Temsilcilerinin Piaff Networking ile herhangi bir istihdam ilişkisi bulunmamaktadır. Piaff Networking İş Fırsatını diğer kişilere sunarken Piaff Networking Temsilcileri söz konusu işin bağımsız niteliğini ve Piaff Networking ile herhangi bir istihdam ilişkisinin söz konusu olmadığını açıkça ifade etmekle yükümlüdür.

Piaff Networking Temsilcilerinin Piaff Networking adına herhangi bir yükümlülük altına girme veya başkalarını yükümlülük altında bırakma yetkisi yoktur. Bu kuralların herhangi birinin ihlali durumunda, Piaff Networking’in uğrayacağı zarar ve ziyanın tazmininden ilgili Piaff Networking Temsilcisi sorumludur. Piaff Networking, miktar veya değer açısından minimum satın alıma ilişkin herhangi bir koşul öne sürmez. Benzer şekilde, Piaff Networking Temsilcileri sponsor olduğu kişileri kendisi aracılığıyla sipariş vermeye, belirli bir miktarda sipariş vermeye veya ürün stoğu tutmaya zorlayamaz veya mecbur tutamaz. Tüm Piaff Networking temsilcileri doğrudan Piaff Networking’den istedikleri miktarda ürün siparişi verme hakkına sahiptir, ancak bu siparişler sipariş hacmine bağlı olarak hizmet ve kargo bedellerine tabi olabilir. Piaff Networking’in belirlemiş olduğu kural/limit baz alınarak kargo ve diğer masrafları PİAFF NETWORKİNG karşılayacaktır. Elinde stok tutup tutmamaya karar vermek tamamen Piaff Networking Temsilcisinin inisiyatifindedir.

Sponsor olan bir Piaff Networking Temsilcisi, sponsorluğunu yaptığı Piaff Networking Temsilcilerini eğitmek ve motive etmekle yükümlüdür.

Piaff Networking Temsilcileri, Piaff Networking’in önceden iznini almaksızın kendi Piaff Networking ticari faaliyetlerinin pazarlamasını yapmak amacıyla televizyon, internet, radyo, dergi gibi medya araçlarında Piaff Networking hakkında veya Piaff Networking’e atıfta bulunarak röportaj yapamaz veya (kısa mesaj, internet vs. gibi viral reklamlar dahil) herhangi bir reklam aracını kullanamaz.

Tüm Piaff Networking basılı materyalleri, videoları, fotoğrafları, dizaynları telif hakkıyla korunmaktadır ve tamamı veya bir kısmı Piaff Networking’in önceden iznini almaksızın herhangi bir kişi tarafından basılı materyallerde kullanılamaz veya İnternette yayınlanamaz. Telif hakkı ile korunan materyaller yasalara uygun şekilde kullanıldığında, telif hakkının Piaff Networking’e ait olduğu görünür ve belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde gösterilmek zorundadır.

 

 

ELMAS DİREKTÖRLER VE ÜZERİ ÜNVANLARIN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Piaff Networking Temsilcileri için geçerli olan yukarıdaki genel kurallara ek olarak, aşağıda belirtilen kurallar özel olarak Elmas Direktörler ve üzeri ünvanlar için geçerlidir. Bu özel kurallardan herhangi birinin ihlali Elmas Direktör (veya üzeri ünvan) statüsünün ve buna bağlı – her türlü hakediş de dahil - ayrıcalıkların derhal kaybedilmesine neden olacak ve üyeliğin iptaliyle bile sonuçlanabilecektir. Elmas Direktör kariyerine yükselen her temsilcinin bu kuralları ıslak imza ile imzalayıp Piaff Networking’e göndermesi zorunludur.

1- Bir Elmas Direktör (veya daha üst seviyedeki bir Danışman), her Katalog Döneminde Kişisel Grup Danışmanlarına aşağıdaki hizmetleri sunmakla yükümlüdür:

a) Yeni kayıtlar yapmak ve sürekli olarak kişisel grubu geliştirmek

b) Kişisel Grup üyelerine destek olmak, rehberlik etmek ve motive etmek.

c) Eğitim, motivasyon, hedef belirleme ve takip amacıyla periyodik toplantılar düzenlemek.

d) Alt ekibindeki Piaff Networking Temsilcilerini Piaff Networking ürünleri ve iş faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için eğitmek.

e) Düzenli iletişim sağlamak, toplantı tarihleri, yerleri, ürün haberleri, eğitim toplantıları vs. hakkında bilgi vermek, kendi il toplantılarında görev almak.

f) Piaff Networking tarafından düzenlenen tüm seminer ve toplantılara katılmak, katılmaya teşvik etmek.

g) İlkeler ve Kuralları uygulamak ve davranışlarıyla örnek olmak,

2- Bir Elmas Direktör (veya üzeri ünvan) başka bir doğrudan satış şirketinin temsilcisi (ve/veya üyesi) olamaz. 01.08.2016 tarihinden daha eski bir tarihte başka bir doğrudan satış firmasında kaydının bulunduğunu ispat etmesi durumunda ise ilgili doğrudan satış firmasındaki kaydının devamlılığının kabulü için Piaff Networking’e diğer doğrudan satış firmasındaki kariyerini de içeren bir dilekçe yazmak sorumluluğu bulunmaktadır. Dilekçe Piaff Networking tarafından incelenip onaylanması durumunda uygulanacak olan şartlar şunlardır:

2-a) Dilekçesi onaylanan Piaff Networking temsilcisi diğer doğrudan satış firmalarının toplantılarında bulunamaz, diğer firmalar ile ilgili herhangi bir fotoğraf çekimine katılamaz.

2-b) Dilekçesi onaylanan Piaff Networking temsilcisi kişisel sosyal medya hesaplarında (facebook, instagram, twitter gibi) diğer doğrudan satış firmalarının reklamını yapamaz, diğer doğrudan satış firmalarının ürünlerini (sadece ürün fotoğrafları veya ürün hakkındaki yorumları da dahil olmak üzere) ve/veya referans linklerini yayınlayamaz.

2-c) Dilekçesi onaylanan Piaff Networking temsilcisinin kişisel web sitesi ve/veya bloğu varsa Piaff Networking’e bildirilmesi gerekmektedir. Blog içerisinde diğer doğrudan satış firmasına ilişkin yayınları ve bannerları Piaff Networking tarafından incelenip yalnızca uygun görülen şekilde yayında kalmasına izin verilebilmektedir. Piaff Networking’in bu konudaki talimatına uyacağını kabul eder.

3- Bir Elmas Direktör (veya üzeri ünvanın) eşinin başka bir doğrudan satış şirketinin temsilcisi (ve/veya üyesi) olması durumunda, söz konusu eşin faaliyetleri Piaff Networking’den ayrı tutulmalıdır. Eşinin başka bir doğrudan satış şirketinin temsilcisi (ve/veya üyesi) olması durumunda Elmas Direktör (veya üzeri ünvan) Piaff Networking’i bilgilendirmekle yükümlüdür.

4- Bir Elmas Direktör (veya üzeri ünvan) zaman zaman Piaff Networking tarafından yazılı olarak bildirilecek ek kural ve talimatlara uymakla yükümlüdür.

İnternette Güvenli Alışveriş
BENİ ARAYIN
Web sitemizi kullanırken size daha iyi bir deneyim yaşatmak adına çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik ve Güvenlik sayfamızda çerezlerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. KABUL EDİYORUM
.hosgeldin-kampanya